Online Marketing การตลาดออนไลน์


รับโฆษณาผ่าน Google Adword ด้วยทีมงาน Online Marketing

เราให้บริการในรูปแบบ Buddy Team

buddy-icon-jaima-d

ช่วยให้คำปรึกษา คิด วิเคราะห์ และนำเสนอ
ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับผลรับที่ดีที่สุด

Google Adwords คืออะไร ?​

Google Adwords คือ Platform ที่ให้บริการในการทำโฆษณาออนไลน์ ถูกพัฒนาและให้บริการโดย Google สำหรับให้นักโฆษณา (Advertiser) หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อทำการโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายของ Google ได้ด้วยตนเอง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของผู้โฆษณาโดยมีช่องทางที่หลากหลาย เช่น Google Search, Google Display Network, Google Partners, Gmail หรือแม้กระทั่งการโฆษณาบน Youtube ก็สามารถทำได้ผ่าน Google Adwords เช่นกัน อาจเปรียบได้ว่า Google Adwords นั้นคือ บริการด้านสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จะช่วยเชื่อมต่อเรากับกลุ่มเป้าหมายของเรา

Google Adwords ทำการโฆษณารูปแบบใดได้บ้าง ?

การโฆษณาด้วย Google Adwords นั้นมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้โฆษณาซึ่งเราควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำโฆษณาเป็นหลัก เพื่อเลือกรูปแบบ Campaign ช่องทางการโฆษณา และทำการ Optimize เพื่อให้ได้ผลลัพทธ์ที่ดีที่สุด โดยแบ่งออกเป็นจุดประสงค์ (objective) ได้ดังนี้

1. Google Search

โฆษณาบนหน้า Google Search เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่ง ของ Google Adwords ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจาก Google Search (www.google.com) นั้นถือเป็นเครื่องมือค้นหาหรือ Search Engine ที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ของโลก

การโฆษณาบน Google Search นั้นผู้โฆษณาสามารถทำการกำหนด Keyword หรือ คำค้นหา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการตรงกับสินค้าหรือบริการของเรา โดยการแสดงผลโฆษณาบนหน้า Google Search นั้นจะแสดงอยู่เหนือผลการค้นที่ไม่ได้รับการโฆษณา หรือ SEO ซึ่งทำให้การโฆษณาบน Google Adwords นั้นเห็นผลเร็ว เพราะสามารถนำโฆษณาของเราไปอยู่ในหน้าแรกได้โดยที่ไม่ต้องทำ SEO

ประโยชน์ของการโฆษณา รูปแบบ Google Search

ตรงกลุ่มเป้าหมาย

กำหนดโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เป็นการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตามการค้นหา

งบประมาณไม่บานปลาย

สามารถกำหนดงบประมาณของการโฆษณาในแต่ละวัน และแต่ละคลิ๊กได้ สรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนได้อย่างชัดเจน

เพิ่มยอดขาย

เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นเพราะการโฆษณาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามการค้นหา

เสียค่าโฆษณาเมื่อมีคนคลิ๊กเกท่านั้น

โฆษณาผ่าน Google จะเสียค่าโฆษณา เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ทำการคลิ๊กโฆษณาเท่านั้น Cost Per Click (CPC)

ติดหน้าในการค้นหา Google

โฆษณาทำให้ Website, Facebook, IG ลูกค้า ขึ้นหน้าแรกาของ Google เพื่อตอบรับความต้องการของผู้ค้นหา

เพิ่มอันดับของ Website ให้ดีขึ้น

ช่วยเพิ่มอันดับและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ ให้อันดับดีขึ้นเรื่อยๆ เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เปิดใหม่ หรือทำ SEO

2. Google Display Network

Google Display Network (GDN) คือ รูปแบบหนึ่งของการทำโฆษณา Google Adwords โดยแสดงโฆษณาบน Website ต่างๆซึ่งเป็น Partner กับ Google (Display Network) หรือที่คนทั่วไปเข้าใจว่าคือการทำโฆษณา Banner บน Website ต่างๆ

การโฆษณาในรูปแบบ Google Display Network นี้สามารถทำการโฆษณาได้ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร และรูปภาพ รวมทั้งไฟล์ภาพ .gif ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วยครับ โดยเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อ Google Display Network ในประเทศไทยนั้นมีมากมาย รวมถึง Gmail, Youtube และ Application ต่างๆ ในโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

สำหรับการโฆษณาบน Google Display Network จะทำการคิดค่าโฆษณาในรูปแบบ Pay Per Click (PPC) เช่นเดียวกับการโฆษณาแบบ Google Search ครับ ซึ่งราคาต่อคลิ๊ก หรือ Cost per Click (CPC) นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่นหน้า Website ที่เราต้องการให้โฆษณาไปแสดงผลนั้นมีมีการแข่งขันกันมากน้อยเพียงใด ซึ่ง CPC ของการโฆษณาแบบ Google Display Network ส่วนใหญ่นั้นไม่แพงมากนัก เพียงกำหนด CPC หรือ Bidding ที่ 1 ถึง 5 บาท ก็สามารถทำแสดงโฆษณาได้ในเว็บไซต์ส่วนใหญ่รวมไปถึง Gmail และ Youtube ได้แล้ว

รูปแบบการทำงานของโฆษณา Google Display Network

กระบวนการทำงานของ Google Display Network มี 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 Re-marketing Google Display Network

หลักการทำงานของรูปแบบนี้ คือ เมื่อมีคนเข้ามาชม Website หรือ Facebook ของคุณ และได้ออกจาก Website ไป และได้เข้า Website อื่นๆ ที่เป็น Partners กับทาง Google บุคคลนั้นก็จะเห็นโฆษณาของคุณติดตามไปยัง หน้า Website อื่นๆ เพื่อกระตุ้นความทรงจำ ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำคุณได้

remarketing

รูปแบบนี้นิยมใช้คู่กับการโฆษณาแบบ Google Search กันมาก เพราะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และสร้างการจดจำในเรื่องของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

รูปแบบที่ 2 ADs Google Display Network

หลักการงานคือกำหนด Banner Ads โฆษณาให้แสดงไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือ เว็บไซต์ ที่เรากำหนดไว้ กระจายออกไปเป็นวงกว้าง โดยที่กลุ่มเป้าหมายนั้นอาจจะไม่เคยเข้า Website ของคุณเลย

3. Video Ads บน Youtube

สำหรับการโฆษณาในรูปแบบของวิดีโอ บน Youtube นั้น มีหลากหลายรูปแบบ และการคิดค่าโฆษณานั้นมีทั้งแบบ CPC (Cost per Click) และ CPM (Cost per thousand Impression) โดยสามารถดูตัวอย่าง Ad format และ ตำแหน่งการแสดงผลได้ดังนี้

YouTube TrueView In-Stream Video Ad

โฆษณารูปแบบวีดีโอที่มีปุ่มกดข้าม วีดีโอที่โฆษณาจะแทรกอยู่กับวีดีโอต่างๆ ใน Youtube ข้อดี : เราสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายให้เห็นโฆษณานี้ได้ เช่น เพศ, ช่วงอายุ, จังหวัด และสามารถเลือก YouTube Channel ที่ต้องการลงโฆษณาก็ได้ ค่าโฆษณาจะเสียก็ต่อเมื่อ มีผู้ชมวีดีโอของคุณอย่างน้อย 30 วินาที หรือชมวีดีโอจนจบ (ถ้าวีดีโอสั้นกว่า 30 วินาที)

Non-Skipable in-stream Ads

หรือแบบ reserve ซึ่งคือ Videoโฆษณาในคลิปหลักเหมือน Trueview in-stream ads แต่จะเป็นการบังคับให้ user ต้องดูโฆษณา Video ของเราจนจบ ก่อนที่จะเข้าถึงVideoหลัก โดย Video จะต้องมีความยาวไม่เกิน 20 วินาที จะคิดค่าโฆษณาเป็น CPM เท่านั้นหรือการเห็นต่อ 1,000 ครั้ง

Trueview in-search Ads

ฆษณาแนะนำคลิป Videoที่สอดคล้องกับ Keywordไว้ด้านบนของผลการค้นหาคลิปใน Youtube ซึ่งจะคล้ายกับการซื้อ google search network การคิด cost เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกที่ Link เพื่อเข้าไปดูโฆษณา

Trueview in-display Ads

การซื้อโฆษณา เพื่อแนะนำ Video ของเรา หรือเรียกว่า Suggest Video จะขึ้นแสดงอยู่ด้านข้าง Videoหลักที่ผู้ใช้ตั้งใจเข้ามาชม ซึ่ง cost จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการคลิกเข้าชม Video ของเรา

Overlay-in-Video ads

คือป้ายโฆษณา Banner ที่ซ่อนอยู่บนตัววิดิโอ Content ที่ให้ผู้ชมคอยกดซ่อนนั่นเอง

Display Ad Banner

อันนี้เข้าใจกันไม่ยาก นั่นคือการที่โชว์ Banner ขนาด 300×250 pixel ในหน้าต่างๆ ของ YouTube (เว้นแต่หน้า Homepage) โดยจะปรากฏอยู่ข้างๆ วีดีโอและอยู่เหนือ Suggest Video

รูปแบบการคิดค่าโฆษณาของ Youtube จะมี2รูปแบบ คือ คิดค่าโฆษณาแบบ CPM และ CPC การโฆษณาใน Youtube นี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากตั้งแต่ต้นปี 2018 จนถึงปัจจุบัน 

4. Universal Apps Install

สำหรับการโฆษณารูปแบบนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้คนที่เห็นโฆษณาทำการ Install Application หรือให้คนที่ Install ตัวแอปฯ ไปแล้วทำ Action ที่เราต้องการนั่นเองครับ

โดย Ads ในรูปแบบนี้สามารถแสดงได้ในหลายรูปแบบทั้งบนหน้า Google Search, เป็น banner แสดงตาม Website ต่างๆใน Google Display Network, แสดงบน Youtube, แสดงในหน้าค้นหาของ Apple Store หรือ Play Store รวมไปทั้งแสดงขึ้นมาระหว่างใช้ Application อื่นๆ ก็ได้เช่นกันครับ

ค่าบริการโฆษณา Google Ad

Google Search
Package

ไม่จำกัด keyword / ไม่มีค่าโฆษณาขั้นต่ำ
Free ตรวจสอบคุณภาพ Website หรือ Facebook
แก้ไขข้อความโฆษณาได้ไม่จำกัดครั้ง
ส่งรายงานทุก 30 วัน

Google Search + GDP
Re-Marketing Package

ไม่จำกัด keyword / ไม่มีค่าโฆษณาขั้นต่ำ
Free ตรวจสอบคุณภาพ Website หรือ Facebook
*Free ออกแบบ Banner 5 Size มูลค่า 2,500฿*
แก้ไขข้อความโฆษณาได้ไม่จำกัดครั้ง
ส่งรายงานทุก 30 วัน

หมายเหตุ
– ค่าบริการเบื้องต้น ไม่รวมอยู่ในงบประมาณโฆษณาของลูกค้า
– ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าบริการโฆษณา Youtube Ad

YouTube TrueView In-Stream Video Ad

Free ตรวจสอบคุณภาพ Website หรือ Facebook หรือ Youtube Blog
แก้ไขข้อความโฆษณาได้ไม่จำกัดครั้ง
ส่งรายงานทุก 30 วัน

YouTube Overlay Ad + Remarketing

Free ตรวจสอบคุณภาพ Website หรือ Facebook หรือ Youtube Blog
*Free ออกแบบ Banner 5 Size มูลค่า 2,500฿*
ส่งรายงานทุก 30 วัน

YouTube Video Discovery Ad

Free ตรวจสอบคุณภาพ Keyword
แก้ไขข้อความโฆษณาได้ไม่จำกัดครั้ง
ส่งรายงานทุก 30 วัน

YouTube Bumper Ad

Free ตรวจสอบคุณภาพ Website หรือ Facebook หรือ Youtube Blog
แก้ไขข้อความโฆษณาได้ไม่จำกัดครั้ง
ส่งรายงานทุก 30 วัน

หมายเหตุ
– ค่าบริการเบื้องต้น ไม่รวมอยู่ในงบประมาณโฆษณาของลูกค้า
– ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– งบประมาณโฆษณา แนะนำเริ่มต้นที่เดือนละ 6,000 บาท